Persoonlijk consult

De kracht en helende werking van de 5 natuurgerichte principes
in de consulten wordt gewerkt met de 5 natuurgerichte principes. Deze principes gaan uit van het zelfhelend vermogen van het lichaam (holistische benadering). Wat doet het lichaam goed en wat niet staat hierbij centraal. Deze benadering gaat ervan uit dat de mens als één geheel wordt gezien met een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid.

Als er een verstoring optreedt in één van de genoemde gebieden heeft dat altijd effect op de andere gebieden. Bij een natuurgeneeskundige behandeling volgens de holistische benadering zal er niet alleen naar de ziekte, klacht of aandoening worden gekeken, maar naar alle 4 de gebieden. De mens als geheel staat centraal.

Natuurgeneeskundige consulten vormen een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en zijn niet als vervanging bedoelt. Hiervoor worden uitsluitend natuurlijke middelen gebruikt, 100% puur.

Wat ik waar neem.
Ik kijk naar jou als mens en een geheel waarbij lichamelijk, emotioneel én mentaal functioneren goed moet werken. Al deze ‘onderdelen’ hebben invloed op elkaar en hebben ook een wisselwerking met de betreffende sociale omstandigheden, omgevingsfactoren en leefwijze.

Consultprijs
Het intake gesprek is kosteloos.
Het uurtarief voor een vervolgconsult bedraagt € 78,65 per uur.

Heb je last van (een van de) onderstaande klachten
Omdat ik naar het hele beeld kijk als ik iemand behandel zijn de klachten en de achtergrond van die klachten heel verschillend. Toch kan ik wel aangeven met welke klachten mensen mij raadplegen;

Fysieke klachten

 • spijsverteringsklachten
 • darmklachten (spastische darm, prikkelbare darm, obstipatie)
 • vermoeidheid
 • chronische verkoudheid
 • nek- en rugklachten
 • migraine
 • RSI-klachten
 • overgangsklachten
 • eczeem- en allergieklachten

Emotionele klachten

 • stress gerelateerde klachten
 • last van angst of woede
 • verdriet waar je niet verder mee komt (vanwege iemand die ziek is, of overleden)
 • moeite met loslaten (relaties, kinderen)
 • depressie

Mijn werkwijze
Graag start ik met een intakegesprek waarbij we samen kijken naar de ‘verstoring’ in het lichaam en wat de meest effectieve manier is om dit te gaan verhelpen. Uitgangspunt hierbij is hoe jij op ‘dit’ moment in het leven staat; wat zie je, wat voel je, hoe ervaar je dat, wat doet het met je, wat voor gevolgen heeft dit in je denken, doen en laten.

Sámen gaan we kijken welke methode het beste bij je past en het meeste effect zal hebben om je weer goed te laten voelen in je lijf en gelukkig te zijn vanuit jouw eigen kracht, vertrouwen en wie je bent en wilt zijn.

Aan de hand hiervan kom ik tot een goede beeldvorming, een therapievoorstel en behandelplan. Ik zal altijd een tijdindicatie geven en evalutatiemomenten.

Omdat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden werk ik volgens de 5 natuurgerichte principes; energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Wil je hier meer over weten lees dan mijn-werkwijze.

Heb je vragen of wil je heel graag ‘vrijblijvend’ kennismaken
Uiteraard kan ik mij voorstellen dat je vragen hebt of eerst wilt kennismaken. Dat kan. Geef je gegevens door via  veronique@praktijkhevesta.nl  dan mail of bel ik je graag terug.