Meervoudige Merkaba Technieken

Wat is een merkaba?
Meditatietechnieken om een merkaba tot stand te brengen behoren tot de hoogst mogelijke spirituele technieken. Om dit begrip beter uit te leggen moeten we een en ander eerst verduidelijken.

Een mens slaat alle opgedane levenservaring op in het geheugen. Er zijn in totaal vier geheugens. Je rechterhersenhelft, je linkerhersenhelft, je pijnappelklier en het geheugen van je ziel. Het zielsgeheugen is het enige geheugen dat eeuwig is. De andere geheugens zijn tijdelijk en nuttig voor je aardse leven als mens in een fysiek lichaam.

Hoe ontwikkelen we dan tijdens ons leven een merkaba?
Als we overlijden verlaat onze ziel ons fysieke lichaam en keert terug naar dat wat wij de hemel noemen. Alle herinneringen van alle opgedane aardse ervaringen nemen we zo mee. De belangrijkste lessen die we op aarde leren door onze testen, uitdagingen en beproevingen aan te gaan zijn in essentie terug te brengen tot iets heel eenvoudigs: hoe gaan we in al deze situaties zo respectvol, eerlijk en liefdevol mogelijk met onszelf en anderen om? Ons aardse bestaan is dus eigenlijk een leerschool om in liefde en licht te leven. Liefde staat dan voor de kwaliteit van mededogen, empathie, begrip, niet oordelen en licht staat dan voor de kwaliteiten open, eerlijk en je waarheid durven uitspreken. Als mensen met deze intentie leven blijken ze te groeien in levenservaring en bewustzijn. De maximale mogelijkheden van deze groei noemen we merkaba.

Tijdens je leven bevinden zich de bewustzijnsvelden van je ziel onzichtbaar voor het blote oog rondom je fysieke lichaam. Als we groeien in bewustzijn dan worden deze zogenaamde lichtlichamen om ons fysieke lichaam heen met de tijd groter. Dit is de natuurlijke ontwikkeling van een mens. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat het bewustzijnsveld de maximale grootte bereikt die mogelijk is. Het bewustzijn neemt dan een soort vorm aan van een vliegende schotel om ons heen, oftewel twee soepborden plat tegen elkaar aan. Dit veld heet een merkaba.

Zodra we deze staat bereikt hebben als mens, hebben we laten zien in woord en daad dat we de aardse leerschool in liefde en licht succesvol hebben volbracht. Na ons overlijden reizen we dan direct in onze merkaba door naar een hogere hemel waar we hogere lessen van liefde en licht krijgen. Het is dus dan niet meer nodig om terug te keren naar het aardse bestaan. Dit proces van overgaan naar een hogere hemel na ons aardse leven noemen we een ascentie oftewel een hemelvaart.

Een lichtlichaam is een energieveld van bewustzijn en bevat alle herinneringen van opgedane ervaringen. In iedere dimensie hebben we een lichtlichaam en dus een bewustzijn. Alle lichtlichamen samen vormen ons volledige individuele bewustzijn en dit wordt ook wel ziel genoemd of onze ‘ka’.

Het is mogelijk om dit proces van menselijke bewustzijnsgroei tot een merkaba extra te ondersteunen door het beoefenen van zogenaamde merkabatechnieken. Hierbij werk je samen met dat wat we God noemen en je fysieke lichaam. Dit merkabaveld komt tot stand door een bijzondere samenwerking van dat wat we God noemen, onze individuele ziel en ons fysieke lichaam.

Het woord ‘mer’ staat dan voor goddelijk bewustzijn. Het woord ‘ka’ staat dan voor onze ziel en ‘ba’ staat voor ons fysieke lichaam. De samenwerking van deze drie unieke kwaliteiten, mer, ka en ba, resulteert dan in een speciaal bewustzijnsveld met een vliegendeschotelvorm dat we merkaba noemen.

Veronique, dankjewel voor je grote toewijding in mijn Merkaba training, voor je enorme zorgvuldigheid in de invulling van de 3 dagen, je uitgebalanceerde afwisseling tussen theorie, gelegenheid tot vragen stellen en oefeningen. Het is een bijzondere ervaring in mijn persoonlijke ontwikkeling van intuïtie en spirituele groei. – Philippe Kamerbeek te Gouda

Klik hier om naar het cursusoverzicht van Merkaba niveau I en Merkaba niveau II  te gaan.

Wat is het voordeel van merkabatechnieken?
Het grote voordeel van merkabatechniek is dat het onze bewustzijnsgroei aanzienlijk versnelt en ons in veel kortere tijd tot het gewenste niveau van liefde en daarbij behorende kwaliteit brengt. De merkabatechnieken hoeven slechts tien minuten per dag toegepast te worden om 24 uur lang in een verhoogde kwaliteit te kunnen leven die gelijk staat aan de kwaliteit van 24 uur permanent bidden tot God.

Wat heel belangrijk is bij het activeren van je bewustzijnsvelden tot de grootte van een merkaba is het voelen van onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf en voor alles wat leeft. Onvoorwaardelijk betekent acceptatie van de heelheid, dus geen oordelen meer hebben. Hoe zouden we immers oordelen kunnen hebben over alles wat er is als God vanuit zijn grote Liefde geen oordeel heeft? Dat wat recht voor je neus is, bestaat. Onze mind kan er via ons denken wat van vinden. Maar ons denken is niet wie we werkelijk zijn. Oordelend denken maakt onderscheid en accepteert nooit de heelheid of dat wat werkelijk is.

Merkabatechnieken worden al heel lang in diverse oude culturen op aarde beoefend, o.a. in Egypte. In Egypte werd met merkaba’s gewerkt tijdens de 18e dynastie van de farao’s in de mysterieschool van Horus. In deze school werd ook het werken met alle aardse levensthema’s geoefend. Dit was tijdens de tijd van farao Echnaton en zijn kleinzoon Tut-Anch-Amon. Echnaton is bekend geworden door de geschiedenis van de uittocht uit Egypte door Mozes naar het beloofde land.

De energieën waarmee gewerkt wordt in het tot stand brengen van een merkaba zijn erg krachtig . Het is noodzakelijk om je fysieke lichaam in diverse stappen aan deze hoge energieën van liefde en licht te laten wennen. Daarom zijn er niveaus ingebouwd bij de meervoudige merkabatechnieken in de vorm van een aantal aparte cursussen.

Zie ook Christuslicht en Helend water.