Geaccrediteerde scholing

Hevesta biedt de 9 daagse scholing Chakra’s, leer voelen, beïnvloeden en herstellen aan.
De studiebelasting bedraagt 133 uur = 5 EC’s. De scholing is op HBO-niveau.

De scholing start op N T B . Je kunt je inschrijven tot N T B inschrijven. Het traject bestaat uit 9 woensdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Na het behalen van de norm ontvang je het      diploma  E-motie-therapeut – Chakra’s.

De lesdata zijn: N T B Je ontvangt eveneens een uitgebreid dictaat.

De leslocatie is (ondervoorbehoud) N T B De locatie beschikt over ruime parkeergelegenheid en is prima met de auto en trein te bereiken. Zie ook https://www.unieplaza.nl/over-ons/routebeschrijving/

De aanmelding bestaat uit een aanmeldingsformulier en een persoonlijk gesprek. De scholing is geschikt voor belangstellenden, beginnend of actief praktijk houdend therapeut. De kosten voor de scholing bedragen € 997,- en is inclusief 21% BTW. Inschrijven kan tot N T B .
Het inschrijfgeld à € 200,- dient per omgaande te worden voldaan op rekening NL76 RABO 0394 5827 56 (t.n.v. M.E.V. Meuwissen). Aansluitend word het inschrijfformulier toegezonden.
Het restant ad € 797,- dient uiterlijk N T B te zijn voldaan. Ook zijn er betalingsregelingen mogelijk. Informeer hiernaar.

De scholing bestaat uit 9 woensdagen van 9.00 – 17.00 uur, zelfstudie d.m.v. boeken lezen en sessies met cliënten om het geleerde in praktijk te brengen, verslagen maken van de sessies met cliënten als ook van het persoonlijke proces tijdens de lesdag, het oefenen in subgroepjes en 2 x 1 uur intervisie.

De scholingsdagen starten met vragen n.a.v. de vorige scholingsdag. Zowel het 7 als 13 voudige chakra’s-systeem komt aan bod. Eerst wordt het chakra technisch besproken en aansluitend gaan de oefeningen van start. Een oefening is een inganspunt om tot de kern van het probleem te komen.

Aan de hand van oefeningen worden kwaliteiten geoefend en volgt verdieping van de stof. Aandachtspunten worden nader bekeken, zodat iedere cursist een pijnpunt uit verleden of heden opnieuw kan bekijken en beoordelen. Hierdoor kan de cursist een andere visie over het thema vormen, waardoor er rust en genezing kan volgen. Je ontwikkelt steeds meer vertrouwen in je eigen creativiteit en kwaliteiten. Aan de hand van je eigen levenservaring verdiept zich je inzicht in je specifieke levensthema´s en interesses. Hierdoor ontstaat een steeds helderder beeld van wie je in essentie werkelijk bent en welke kwaliteiten je nog meer te bieden hebt. Je ervaring en professionaliteit groeien. Je eigen verantwoordelijkheid als volwassene ontwikkelt zich verder.
Ook voor deze scholing geldt Physician, heal thyself.

Voldoende maatschappelijke en sociale levenservaring is noodzakelijk om cliënten adequaat te kunnen begeleiden. Middelbaar denk- en werkniveau of vergelijkbare ervaring is nodig om toegelaten te worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle factoren en levensthema’s die het dagelijkse leven kunnen belemmeren. Op een praktische wijze worden de hiaten hersteld en worden de deelnemers uitgedaagd om met het beste van zichzelf naar buiten te komen. Er is aandacht voor groepsdynamiek en groepsprocessen en de deelnemers worden uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten.

Na deze 9 dagen heb je praktische vaardigheden waarmee je zowel individuele cliënten en groepen effectief kunt helpen.

Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan het praktisch voelen van energie en het opnieuw leren vertrouwen van je intuïtie. Er is tijdens het hele traject persoonlijke begeleiding.