Welkom op de website van HeVesta

Bij de natuurgeneeskundige consulten en deelname aan een workshop of cursus wordt gewerkt vanuit een holistische visie met de vijf natuurgerichte principes als uitgangspunt.

De aanleiding om te kiezen voor Praktijk HeVesta

In Praktijk HeVesta staat de mens en zijn proces centraal. Het hervinden van je (innerlijke) kracht en evenwicht in een veilige omgeving staat centraal en is een van de pijlers binnen de praktijk. Het hervinden van je evenwicht is niet alleen een kwestie van werken aan tekorten. Ook het leren aanvaarden en transformeren van ingrijpende gebeurtenissen in je leven zoals: pijn, verdriet, teleurstelling, je verleden, de acties van je zelf of van de ander. Door voor je eigen handelen verantwoording te nemen werk je aan je eigen heling.

Praktijk HeVesta organiseert workshops voor bewustwording en spirituele groei. Deze trajecten sluiten aan bij beginners en gevorderden, hierbij staat het helingsproces centraal. Ook kun je kiezen voor natuurgeneeskundige consulten en individuele sessies. Binnen Praktijk HeVesta kun je ook terecht als je op zoek bent naar meer verdieping in je leven.

Binnen Praktijk HeVesta kan men terecht voor

ALLEEN de natuurgeneeskundige consulten komen voor vergoeding
van de zorgverzekeraar in aanmerking.

Informeer hiervoor bij uw gezondheidsverzekering.

 

De 5 natuurgerichte principes

In de natuurgeneeskundige consulten, individuele sessies, workshops en cursussen wordt gewerkt met de vijf natuurgerichte principes:

Deze principes vormen tezamen een compleet zorgpakket en de essentie van iedere BATC zorgverlener. Ieder paramedisch natuurgeneeskundig consult is gericht op duurzame genezing van de cliënt. De volgorde van deze principes is logisch opgebouwd. Immers, als je onvoldoende scoort op principe 1 t/m 4 ben je niet in staat om actief aan je bestaande problemen te werken.

Energie
Als iemand te weinig energie heeft is hij/zij onvoldoende in staat bestaande problemen op te lossen. Door specifieke testen kan worden vastgesteld hoe het met de energiehuishouding is gesteld. Eerst dient het energiepeil omhoog te worden gebracht. De werkvormen die bij Praktijk HeVesta gebruikt worden zijn massage, ademtherapie om energieblokkades te helpen oplossen, heling en energiewerk. Indien nodig worden bloesemremedies ingezet om balansen te herstellen waardoor de energiehuishouding verbetert.

Prikkeloverdracht
Een gezond systeem geeft via de zenuwbanen signalen aan spieren en sensoren. Bij een verstoorde prikkeloverdracht kunnen bijvoorbeeld concentratieproblemen ontstaan of een matige of overgevoelige respons op prikkels uit de omgeving. In de behandelingen wordt de prikkeloverdracht door chakraheling, lichaamsgerichte therapie en orthomoleculaire suppletie de prikkeloverdracht weer gereguleerd.

Drainage
Als het lichaam effectief ontgift en afvalstoffen afvoert, lossen blokkades zich op en verbetert de energiedoorstroming en fitheid. Belangrijke afvoerende organen zijn lever, nieren en longen. Een gezond lichaam is beter in staat om met stressfactoren om te gaan en spanning af te voeren. Manieren om de drainage te bevorderen zijn koffie verminderen, kruidenthee drinken, hoog energiewater drinken, sapvasten of een specifiek detoxificatieprogramma volgen. In onze consulten gebruiken wij massage om een effectieve drainage te bewerkstelligen. Tevens wordt er persoonlijk advies gegeven om voedingssupplementen en andere natuurlijke detoxificatiemiddelen te gebruiken.

Voeding
Met spiertesten (touch for health - en O-ring) wordt er getest op vitaminen, mineralen, allergieën en intoleranties, eventuele blokkades van afvoerende organen en overige balansen in het lichaam die belangrijk zijn in combinatie met voeding. Eet iemand gezond volgens de schijf van vijf? Gebruikt iemand alcohol of rookt iemand? Gebruikt iemand medicijnen? Als iemand medicijnen gebruikt is extra drinken en een goede afvoer van afvalstoffen belangrijk. In de consulten worden via testen en een gesprek belangrijke voedingsadviezen op maat gegeven.

Psyche
Als het lichaam en de energiesystemen zijn behandeld kunnen we aan de psyche gaan werken. De cliënt begeleiden om van overleven naar leven te gaan. Welke uitdagingen en problemen spelen er? In onze consulten reiken wij creatieve methoden aan om emoties te integreren, patronen in het handelen of reageren te leren herkennen en loslaten. Ook werken we met het verbeteren van communicatie en het leren gevoelens te uiten, grenzen aan te geven en behoeftes kenbaar te maken. Hulp vragen en confrontatie leren aangaan zijn belangrijke vaardigheden waardoor het probleemoplossend vermogen groeit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van voice dialogue, counseling/coachen, regressietechnieken, lichaamsgerichte therapie en numerologie.

 

De BATC (www.batc.nl) registreert therapeuten die volgens de vijf hierboven omschreven natuurgerichte principes werken, bij- en nascholing en praktijkervaring opdoen. Alle BATC-geregistreerden vallen onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.

De BSW (www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl) geeft op een praktische manier uitdrukking aan het volgen van een persoonlijk spiritueel pad en het uitdragen hiervan door middel van concrete werkvormen in de bestaande maatschappij.